English svenska
Hej och välkommen till Transcoms webbplats, som till största delen är på engelska. Delar av innehållet finns dock även på svenska.
Klicka här för att komma till den fullständiga engelska versionen.
Senaste nyheterna
Global närvaro

Transcoms blogg
  • Arturo Fernandez

    Transcom’s industry-tailored CX expertise

    The world of customer care is currently going through a period of radical transformation. And, like in many other areas, the drivers of change are digitalization and the ...
  • Cheryll Aganda

    Transcom’s value proposition

    At Transcom, we take pride in our ability to deliver outstanding customer experience. Our work to continuously develop and refine our Value Proposition builds on three ma...
Besök vår blogg
Transcom 2016

2016.transcom.com hittar du information om viktiga aktiviteter under 2016 och fokusområden framåt. Vi har även publicerat vår hållbarhetsrapport här.

Transcom avnoterat och tvångsinlösen initierad

Sista dag för handel i Transcom-aktien var den 10 april 2017. Altor har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Länkar till mer information:

Kungörelse till aktieägarna

Information från Altor

Uttalande från Transcoms budkommitté