English svenska
Hej och välkommen till Transcoms webbplats, som till största delen är på engelska. Delar av innehållet finns dock även på svenska: pressmeddelanden, finansiella rapporter och information om bolagsstyrning.
Klicka här för att komma till den fullständiga engelska versionen.
Senaste nyheterna
Global närvaro

Transcoms blogg
  • Agnese Cotardo

    Improved customer experience and reduced cost through speech analytics

    Speech analytics is one of the fastest growing tech segments in the contact center market. This is a technology that delivers rapid insight into a range of improvement op...
  • Stefan Pettersson

    Hello Transcom 2017

    Today, we published our magazine Hello Transcom 2017, which features stories from around the company. In this issue, we focus on the effects of digitalization in our indu...
Besök vår blogg
Årsredovisning 2016

Transcoms årsredovisning är nu tillgänglig och kan laddas ner här.

Transcom avnoterat och tvångsinlösen initierad

Sista dag för handel i Transcom-aktien var den 10 april 2017. Altor har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Länkar till mer information:

Kungörelse till aktieägarna

Information från Altor

Uttalande från Transcoms budkommitté