svenska

Transcom: Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse

Stockholm, den 5 maj 2015

Mia Brunell Livfors har meddelat valberedningen i Transcom WorldWide AB (publ) (”Transcom”) att hon avböjer omval till styrelsen i Transcom med anledning av hennes nya åtaganden i samband med att hon tillträder som VD för ett annat bolag den 1 juni 2015.

Valberedningen har beslutat att justera sitt förslag till årsstämman genom att minska antalet föreslagna styrelseledamöter från sju till sex. Valberedningens föreslagna sammanlagda arvode till styrelsen justeras i motsvarande mån.

Valberedningens justerade förslag till val av styrelse i Transcom är således:

  • Att följande ledamöter återväljs: Henning Boysen, Alexander Izosimov och Mikael Larsson.
  • Att Klas Johansson, Fredrik Cappelen och Per Frankling väljs som nya styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att Henning Boysen omväljs till styrelsens ordförande. Transcoms årsstämma kommer hållas den 12 maj 2015.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl 13:20 CET.

 För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Pär Christiansen, CFO
Telefon: +46 70 776 80 16

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88