svenska

Transcom beslutar att inte lämna in anbud avseende nytt avtal med befintlig italiensk klient inom offentlig sektor

Stockholm, den 17 augusti 2015

Transcom WorldWide AB (publ) meddelade idag att bolaget har beslutat att inte lämna in anbud avseende ett nytt avtal med en av dess italienska klienter inom offentlig sektor. Beslutet grundar sig på det faktum att de kommersiella villkoren knutna till ett nytt avtal inte ligger i linje med Transcoms strategi. Transcom har levererat tjänster till denna klient under de senaste sju åren, vilket genererade intäkter om ca 5,8 miljoner euro per kvartal under det första halvåret 2015. Från och med augusti 2015 levererar Transcom inte längre några tjänster till klienten.

Inom ramen för det avslutade avtalet levererade Transcom tjänster med hjälp av klientens egen personal och infrastruktur. Följaktligen kommer Transcoms resultat inte att tyngas av vare sig avgångsvederlag, avskrivningar eller andra omstruktureringskostnader.

”Transcoms partnerskap med denna italienska klient har varit ömsesidigt givande. Men när man beslutade sig för att lägga ut avtalet för upphandling förändrades vissa av de kommersiella villkoren väsentligen. Som ett resultat av detta har vi beslutat oss för att inte lämna in något anbud. Även om beslutet får en kortsiktig effekt på vår omsättning, är denna påverkan inte betydande. Vår försäljningspipeline i region Central & Sydeuropa är stark, och jag räknar med att vi kommer att kunna tillkännage nya klientavtal inom den närmsta framtiden”, kommenterade Johan Eriksson, Transcoms vd och koncernchef.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88