svenska

Transcom förnyar avtal med BBVA avseende outsourcing av kundservice och försäljning

Stockholm, den 1 juli 2015

Transcom WorldWide AB (publ) meddelade idag att bolaget har förnyat ett avtal med BBVA avseende leverans av tjänster inom kundservice och försäljning. BBVA är en kundorienterad global aktör inom finansiella konsumenttjänster, som erbjuder ett heltäckande utbud av produkter och tjänster till kunder över hela världen. Företaget har 51 miljoner kunder och har verksamhet i 31 länder. Transcoms nya avtal med BBVA är giltigt i tre år, med början den 1 juli 2015.

Transcom har levererat tjänster till BBVA sedan 2008 från två av företagets kontaktcenter i Spanien: Madrid och Sevilla. Cirka 720 kundtjänstagenter från Transcom levererar tjänster som spänner över hela kundlivscykeln, inklusive nykundsförsäljning, kundservice, kors- och uppförsäljning, samt backoffice-tjänster. Kundinteraktionerna sker via olika kanaler som telefoni, e-post, chatt och sociala medier. Under året kommer även videosamtal att lanseras.

”Jag är mycket nöjd att kunna tillkännage den här avtalsförnyelsen med BBVA. Marknaden för finansiella tjänster undergår en genomgripande digital transformering, och vår klient positionerar sig tydligt för att leda utvecklingen inom digitala banktjänster. Transcoms roll är att stödja BBVA:s affärsstrategi genom att leverera högkvalitativ kundservice och support. Vår klients kostnader kan minskas samtidigt som vi bidrar till att skapa försäljningstillväxt”, kommenterade Johan Eriksson, Transcoms vd och koncernchef.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88