svenska

Transcom utser Philip Sköld till Chief Commercial Officer (CCO)

Stockholm, den 25 maj 2015

Transcom WorldWide AB (publ) meddelade idag att bolaget har utsett Philip Sköld till Chief Commercial Officer (CCO). Philip har 17 års internationell erfarenhet som strategikonsult inom Bain & Company (1997-2014), där han blev utsedd till Partner 2006. Han har haft ett flertal ledande roller inom Bain & Company, bland annat som ansvarig för den nordiska konsultverksamheten inom kundstrategi och marknadsföring, och som ledare på EMEA-nivå. Philip har även lett några av Bains största globala förändringsprogram med fokus på kundcentrering. Hans erfarenhet innefattar också en befattning som chef för marknadsföring och affärsutveckling på Duni AB. Philip Sköld har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han har också genomgått Advanced Management Program vid Harvard Business School.

Philip kommer att påbörja sin befattning som CCO i Transcom i augusti 2015.

”Jag är mycket glad att kunna meddela utnämningen av Philip Sköld som Transcoms CCO. Han har djup expertis inom alla aspekter av kundstrategi, och kommer att bli ett värdefullt tillskott i ledningsgruppen när vi nu fokuserar på att uppnå våra tillväxtmål genom att ytterligare stärka vår position som strategisk partner till våra klienter. Philip kommer att ha en nyckelroll när det gäller att se till att Transcom har rätt kompetenser och förutsättningar för att kunna introducera nya, innovativa lösningar i takt med den snabba marknadsutvecklingen”, kommenterade Johan Eriksson, Transcoms vd och koncernchef.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2015 kl. 10:50 CET.

 För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Pär Christiansen, CFO
Telefon: +46 70 776 80 16

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88