ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSPÁLYÁZATOKRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE

(in English below)

Ez az adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) tájékoztatást nyújt Önnek adatkezelési tevékenységeinkről, a Transcom vállalatcsoporthoz pályázó jelentkezőkre vonatkozó, azonosítható információkkal kapcsolatban. Biztos lehet benne, hogy minden pályázatot felülvizsgálunk, minden jelölt kiválasztása egyenlő és egységes kritériumok alapján történik, így nincs helye a jelöltekkel szembeni egyenlőtlen bánásmódnak.

 

I. ADATKEZELŐI INFORMÁCIÓ

A megüresedett álláshelyen feltüntetett Transcom entitás megfelelő elérhetőségeit itt találhatja meg https://www.transcom.com/hu („Transcom” vagy „mi”). A Transcom az adatkezelő a jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelési tevékenységek tekintetében.

 

II. SZEMÉLYES ADATAI / AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJA

A jelentkezési és az állásinterjú folyamat során feldolgozzuk az Öntől vagy felhatalmazott harmadik felektől (azaz munkaerő-közvetítő ügynökségektől, állásportáloktól, közösségi médiától vagy olyan alkalmazottaktól) származó személyes adatokat, amelyek átadására Ön beleegyezett.

1. A Személyes adatok kategóriái

 Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái a következők ("Személyes adatok"):

 • Teljes név, nem, elérhetőségek (cím, telefonszám, e-mail cím), születési hely és dátum.
 • Szakmai tapasztalat és tanulmányok.
 • Teszt pontszámok és értékelések.
 • Írott és beszélt nyelv, informatikai értékelések.
 • Nyelvi képességek.
 • Jogosultság arra, hogy a jelentkező az adott országban dolgozzon;
 • Minden egyéb információ, amelyet önéletrajzában, a kísérőlevélben és / vagy a pályázattal együtt benyújtott dokumentumokban és / vagy az állásinterjún ad meg.
 • A jelentkezési folyamat státusza.
 • Büntetlen előéletről szóló igazolás (ha a jogszabály előírja).
 • Videóinterjúk felvétele (egyes esetekben; amennyiben beleegyezését adta).

A személyes adatok megadása annak eldöntéséhez szükséges, hogy adott esetben Önnel munkaszerződés jöhessen létre (felvételi döntés). A személyes adatok Ön általi megadása önkéntes. Ha azonban nem adja meg személyes adatait, akkor a jelentkezési folyamat késhet és / vagy elutasíthatjuk a jelentését.

2. Az adatkezelés céljai és jogalapja

Az Ön személyes adatait a hatályos jogszabályok által megengedett vagy megkövetelt mértékben az alább megjelölt célok érdekében kezeljük. Ezenkívül a Transcom az Ön személyes adatainak kezeléséhez a következő jogi alapokra támaszkodik:

 

Adatkezelési célok

Jogalap

Az Ön alkalmasságának meghatározása a megadott pozícióra a pályázati folyamat részeként. 

 • Személyes adatainak kezelése szükséges annak eldöntéséhez, hogy munkaszerződést kötünk-e Önnel, hivatkozva a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és a helyi adatvédelmi jogszabályok munkaviszonnyal vagy a munkaviszony előtti időszakkal kapcsolatos megfelelő rendelkezéseire.

A Transcom jogi érdekeinek védelme, különös tekintettel a jogi követelésekkel szembeni védelemre

 • Az adatkezelés a Transcom által az első oszlopban meghatározott jogos érdekének érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az alkalmazandó jogszabályok és a munkaviszony előtti követelmények betartása, valamint a követelmények - például a foglalkoztatási és a bevándorlási jogszabályok - adminisztrációja

 • Az adatkezelés a Transcom jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
 • Az adatkezelés a Transcom által az első oszlopban meghatározott jogos érdekének érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Válaszadás és teljesítés a szabályozó hatóságok vagy más hatóságok kéréseire és jogi igényeinek való megfelelés az Ön hazájában vagy azon kívül

 • Az adatkezelés a Transcom jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
 • Az adatkezelés a Transcom által az első oszlopban meghatározott jogos érdekének érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Névtelen statisztikák és jelentések összeállítása és névtelen teljesítménymutatók (KPI) figyelése a felvételi és tehetséggondozási folyamatainkkal kapcsolatban.

 • Az adatkezelés a Transcom által az első oszlopban meghatározott jogos érdekének érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Személyes adatainak megőrzése az adatbázisunkban, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot a jövőbeli pozíciók okán, amennyiben jelenleg nem tudunk Önnek pozíciót ajánlani.

 • Az adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha beleegyezését adta személyes adatainak kezeléséhez az első oszlopban megjelölt cél szerint (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Jelöltélmény felmérések küldése a toborzási folyamat előtt, alatt és után, valamint a válaszok feldolgozása a pályázati és felvételi folyamataink javítása érdekében.

 • Az adatkezelés akkor történik, ha beleegyezését adta személyes adatainak az első oszlopban megjelölt célú kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Az adatkezelés a Transcom által az első oszlopban meghatározott jogos érdekének érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Hírlevelek küldése Önnek a Transcom nyitott pozícióiról, amelyek relevánsak lehetnek az Ön számára.

 • Az adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha beleegyezését adta személyes adatainak kezeléséhez az első oszlopban megjelölt cél szerint (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Egyéb célok, amelyekhez hozzájárult személyes adatainak feldolgozásához

 • A adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha beleegyezését adta személyes adatainak kezeléséhez az első oszlopban megjelölt cél szerint (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

III. ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS CÍMZETTEK

1. Címzettek

A cégcsoportba tartozó más vállalatoknak: Személyes adatait átadhatjuk más feleknek, a Transcom jogos érdekeinek megfelelően, a Transcom csoporthoz tartozó egyéb társaságok részére a jelentkezés áttekintésének céljából (azaz globális felépítésünk értelmében, ide értve a globális toborzást, az összes releváns vezetőt és toborzással foglalkozó munkatársat, akik különböző helyszíneken dolgoznak).

A Transcom jelentkezési folyamat kezelését a Transcom WorldWide AB, Hälsingegatan 40, 15. emelet, PO Box 45033, SE-104 30 Stockholm, Svédország (Transcom WorldWide) együttműködésével végzik. A  GDPR 26 cikkének megfelelően, a Transcom WorldWide együttesen felelős azzal az alkalmazás adatainak feldolgozásáért a céggel, amelynek álláshirdetésére Ön pályázik.

Harmadik felek: A Transcom és / vagy más Transcom cégcsoportba tartozó társaságok az Ön adatait továbbíthatják kormányzati ügynökségeknek és törvényhozóknak, bíróságoknak és kormányzati hatóságoknak is, mindezt a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint adatkezelőként működő külső tanácsadóknak (pl. Ügyvédek, könyvelők, könyvvizsgálók stb.) Együttműködünk munkaerő-közvetítő ügynökségekkel és megoszthatunk egymással személyes adatokat arra az esetre is, ha az Ön pályázatát az ügynökségek továbbítanák hozzánk.

Szolgáltatók (a Transcom cégcsoporton belül és azon kívül): A Transcom a szokásos üzleti tevékenysége keretében harmadik fél szolgáltatókkal vagy más Transcom cégcsoportba tartozó társaságokkal szerződik bizonyos toborzási és emberi erőforrásokkal vagy informatikával kapcsolatos feladatok elvégzésére, globális HR menedzsment (azaz globális toborzás, biztonságos globális rendszerek és hálózatok biztosítása szolgáltatóként a Transcom csoport társaságainak, ahol az összes vagy néhány Transcom csoport vállalata feldolgozhatja a személyes adatokat). A Transcom nyelviskolákkal is szerződik, hogy segítsen nekünk az Ön nyelvtudásának felmérésében.

Recruitee: Tehetségkutató és jelöltkezelő rendszerünkként a Recruitee-t (Recruitee B.V. Keizersgracht 313, 1016 EE Amszterdam, Hollandia) használjuk. A Recruitee a jelentkezők személyes adatait tárolja az Európai Unióban. Amikor a Transcom-hoz jelentkezik, a Recruitee sütiket használ. A sütik használatával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el weboldalunk adatvédelmi tájékoztatóját és sütikre vonatkozó irányelveit is.

Aon: Az Aon plc szolgáltatót használjuk (Aon Center, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, EC3V 4AN London, Anglia) a jelentkezők digitális felméréséhez, illetve annak megállapítására, hogy alkalmas-e arra a pozícióra, amelyre jelentkezett.

2. Határokon átnyúló adattovábbítás

Személyes adatait a tartózkodási országán kívülre továbbítjuk. Az Ön személyes adatainak néhány címzettje egy másik országban található, amelyre vonatkozóan az Európai Bizottság nem hozott határozatot arról, hogy ez az ország biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét, nevezetesen: az Egyesült Államokban, Szerbiában, a Fülöp-szigeteken, Tunéziában, Albániában, Egyiptomban és Bosznia- Hercegovinában.

Egyes címzettek az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívül helyezkednek el olyan országokban, amelyekre vonatkozóan az Európai Bizottság megfelelőségi határozatokat adott ki (ezek között szerepelhet Andorra, Argentína, Kanada (a kanadai Személyes Adatok védelme és az Elektronikus Hírközlési Törvény hatálya alá tartozó nem állami szervezetek esetében), Svájc, Feröer szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Japán, Jersey, Uruguay és Új-Zéland). Ezáltal minden ilyen adattovábbítási esetben az adattovábbítás az Európai Adatvédelmi jogszabály szempontjából megfelelő szintű adatvédelme biztosított (GDPR 45. cikk).

Megfelelő adattovábbítási megállapodások megkötésével az általános szerződési kikötések (2010/87 / EU és / vagy 2004/915 / EK) alapján. A GDPR 46 (5) vagy más megfelelő eszközzel, amely elérhető az alábbi elérhetőségeken keresztül, megállapítottuk, hogy az EGT-n kívüli összes többi címzett megfelelő szintű adatvédelmet biztosít a személyes adatok számára, és hogy megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket biztosít a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisüléstől, véletlen elvesztésétől vagy megváltoztatásától, illetéktelen nyilvánosságra hozatalától vagy hozzáférésétől, valamint a feldolgozás minden más jogellenes formájától való védelemhez. Bármely továbbításra (ideértve az EGT-n kívüli leányvállalatainkat is) az adott továbbításra vonatkozó megfelelő követelmények vonatkoznak, az alkalmazandó jogszabályok előírása szerint.

 

IV. ADATMEGŐRZÉS

Az alábbiakban felsorolt célokból kezelt személyes adatokat csak a pályázati eljárás során, az ahhoz szükséges mértékben és egy ezt következő ésszerű időtartamon keresztül (a jogszabályi elévülési idő figyelembevételével) tároljuk, amint azt az alkalmazandó jogszabály előírja vagy megengedi (pl. amennyiben szükséges a pályázati eljárással összefüggő igényekkel szembeni védekezéshez, vagy a Transcom adatmegőrzéssel kapcsolatos, az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek való megfelelés). Ha bírósági vagy fegyelmi/hatósági eljárás indul, a személyes adatokat az ilyen cselekmények végéig, ideértve a fellebbezés esetleges időtartamait is, tárolhatjuk, majd ezeket töröljük vagy archiváljuk, ahogy az alkalmazandó jogszabályok előírják. Ettől eltekintve csak addig őrizzük meg az Ön személyes adatait, amíg ebbe beleegyezett.

Alapvetően addig tároljuk az Ön személyes adatait, amíg az alkalmazandó jogsabály előírja vagy megengedi. Ezt követően eltávolítjuk az Ön személyes adatait rendszereinkből és nyilvántartásainkból, és / vagy lépéseket teszünk azok megfelelő anonimizálására, hogy Önt már ne lehessen beazonosítani.

 

V. AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az alkalmazandó jogszabályokban (pl. GDPR) meghatározott feltételek mellett Ön a következő jogokkal rendelkezik: 

1. Hozzáférési jog: Önnek joga van tőlünk megerősítést szerezni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük-e vagy sem, és ebben az esetben hozzáférést kérhet a személyes adataihoz. A hozzáférési információk tartalmazzák többek között az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, valamint azokat a címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk.

Önnek joga van megszerezni a kezelt személyes adatainak másolatát. Az Ön által kért további példányokért ésszerű díjat számíthatunk fel az adminisztratív költségek alapján.

2. A helyesbítéshez való jog: Önnek joga van tőlünk kérni az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Önnek jogában áll a hiányos személyes adatok kiegészítése, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

3. Törléshez való jog (elfeledtetés joga): Önnek joga van arra kérni minket, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ebben az esetben nekünk eleget kell tennünk kérésének.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Önnek joga van kérni a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben a megfelelő adatokat megjelölik, és csak bizonyos célokra dolgozhatjuk fel.

5. Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni a személyes adatait, és joga van tőlünk akadálytalanul továbbítani ezeket a személyes adatokat egy másik szervezetnek.

6. Kifogáshoz való jog 

Önnek joga van bármikor kifogást emelni az Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból az Ön személyes adatainak kezelése ellen, és arra kötelezhet minket, hogy ne kezeljük tovább az Ön személyes adatait. Ha tiltakozási joga van, és ezt a jogát gyakorolja, akkor személyes adatait többé nem dolgozzuk fel ilyen célokra. Ennek a jognak a gyakorlása semmilyen költséget nem jelent.

Ilyen kifogáshoz fűződő jog nem állhat fenn, különösen akkor, ha Személyes adatainak feldolgozása a szerződés megkötése előtti lépések megtételéhez vagy a már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

7. A hozzájárulás visszavonásának joga: 

Ha hozzájárulását adta bizonyos típusú adatkezelési tevékenységekhez, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja jövőbeni hatállyal. Az ilyen visszavonás nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent említett jogokat az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabály korlátozhatja.

Önnek joga van panaszt is benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban vagy a GDPR állítólagos megsértése esetén.

 

VI. KAPCSOLAT

Ha élni kíván fent megnevezett jogaival, vagy bármilyen további kérdése van a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz (lásd a fenti I. szakaszt) vagy az adatvédelmi tisztviselőhöz, akivel a DPO@transcom.com címen lehet kapcsolatba lépni.

 

VII. EGYÉB ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

További információt onnan kaphat, hogy a Transcom miként dolgozza fel az Ön személyes adatait a Transcom webhelyeivel vagy a Transcom közösségi média jelenlétével kapcsolatban, ha elolvassa a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat, amelyeket itt talál (https://www.transcom.com/data-protection-notice-cookie-policy).

 

VIII. VÁLTOZÁSOK

Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a Tájékoztatót módosítani fogjuk, amennyiben ez szükséges a Transcom által kezelt személyes adatok kezelésében bekövetkezett változások lekövetése érdekében.

 

APPLICANT NOTICE ON DATA PROCESSING

This applicant notice on data processing (“Notice”) will provide you with information on our data processing activities with respect to individually identifiable information about applicants applying for positions at the Transcom group of companies. Please be assured that every application is reviewed and every candidate selection is conducted based on equal and standardized criteria, so there is no room for unequal treatment of candidates.

 

II. INFORMATION ON THE CONTROLLER

You can find the relevant contact details of the Transcom entity identified in the vacancy for which you are applying here https://www.transcom.com/hu (“Transcom” or “we”). Transcom is the data controller with respect to the data processing activities detailed in this Notice.

 

II. YOUR PERSONAL DATA/PURPOSES AND LEGAL BASIS OF THE PROCESSING

We will process personal data about you collected during the application and job interview process from yourself, or authorized third parties (i.e., recruitment agencies, job boards, social media, or employees which you authorized to provide your personal data to us).

1. Categories of Personal Data

The personal data categories that we process are as follows ("Personal Data"):

 • Full name, gender, contact details (address, phone number, email address), place and date of birth.
 • Professional and educational experience.
 • Test scores and assessments.
 • Written and spoken language and IT assessments.
 • Language skills.
 • Eligibility to work in the Country you are applying;
 • Any other information you provide in your CV, cover letter and/or the documents you provide with your application and/or in the job interview.
 • The status of your application.
 • A certificate of good conduct (if legally required).
 • Recordings of video interviews (in some cases; if you have given your consent).

The provision of Personal Data is necessary for the decision whether an employment contract with you will be concluded (hiring decision). The provision of Personal Data by you is voluntary. However, if you do not provide your Personal Data, the application process may be delayed and/or we may reject your application.

2. Processing Purposes and legal basis

We process your Personal Data to the extent permitted or required under applicable law, for the following purposes. Furthermore, Transcom relies on the following legal grounds for the processing, of your Personal Data:

 

Processing Purposes

Legal basis

Determining your suitability for the position you are applying for as part of the application process

 • The processing of your Personal Data is necessary to determine whether an employment contract will be entered into and is based on Art. 6 (1) (b) GDPR and the corresponding provisions in local data protection law relating to the (pre-) employment relationship.

Protect the legal interests of Transcom, in particular as required to defend against legal claims

 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.

Complying with applicable laws and pre-employment-related requirements along with the administration of those requirements, such as  employment and immigration laws

 • The processing is necessary for compliance with a legal obligation to which Transcom is subject (Art. 6 (1) (c) GDPR)
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.

Responding to and complying with requests and legal demands from regulators or other authorities in or outside of your home country

 • The processing is necessary for compliance with a legal obligation to which Transcom is subject (Art. 6 (1) (c) GDPR)
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.

Compiling anonymous statistics and reports and monitoring anonymous Key Performance Indicators (KPIs) regarding our application and talent management processes 

 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.

Keeping your Personal Data in our Talent Pool to consider and contact you for future positions in case we cannot offer you a position at this time

 • The processing only takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated in the first column (Art. 6 (1) (a) GDPR).

Sending you candidate experience surveys before, during and after the recruitment process and processing your answers to improve our application and hiring processes

 • The processing takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated in the first column (Art. 6 (1) (a) GDPR).
 • The processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Transcom (Art. 6 (1) (f) GDPR) as indicated in the first column.

Sending you our job newsletter to inform you of open positions at Transcom that might be relevant for you

 • The processing only takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated in the first column (Art. 6 (1) (a) GDPR).

Other purposes for which you have given your consent to the processing of your personal data

 • The processing only takes place if you have given consent to the processing of your personal data for the purposes indicated at the time you have given your consent (Art. 6 (1) (a) GDPR)

 

III. DATA TRANSFERS AND RECIPIENTS

1. Recipients

To other group companies: We may transfer your Personal Data to other parties, as permitted for the legitimate interests of Transcom (i.e. in light of our global structure to allow for global recruitment and to allow all relevant managers and recruiters which may be located at different Transcom group companies to review the application).

Transcom’s application management is carried out in cooperation with Transcom WorldWide AB, Hälsingegatan 40, 15th floor, PO Box 45033, SE-104 30 Stockholm, Sweden (Transcom WorldWide). In accordance with Art. 26 GDPR, Transcom WorldWide is jointly responsible with the company whose job adverstisement you are applying for for the processing of your application data.

Third parties: Transcom and/or other Transcom group companies may also transfer your data to governmental agencies and regulators, courts, and government authorities, all in accordance with applicable law and to external advisors acting as controllers (e.g., lawyers, accountants, auditors etc.).We also cooperate with recruitment agencies and exchange personal data in case you were referred to us by them.

Service providers (within and outside Transcom group): Transcom contracts with third party service providers or other Transcom group companies as part of its normal business operations to carry out certain recruitment- and human resources-related or IT-related tasks, global HR management (i.e., global recruitment, to provide secure global systems and networks as a service provider to the companies in Transcom group where all or some Transcom group companies can process Personal Data). Transcom also contracts with language schools to assist us with the assessment of your language skills.

Recruitee: We use Recruitee (Recruitee B.V. Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Netherlands) as our talent acquisition and application management system. Recruitee hosts personal data of applicants in the European Union. When you apply for a position at Transcom, Recruitee uses cookies. For further information regarding the use of cookies, please also refer to our website data protection notice and cookie policy.

Aon: We use the service provider Aon plc. (The Aon Centre, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, EC3V 4AN London, England) for digital talent assessments to determine if you are suitable for the position you applied for.

2. Cross-Border Data Transfers

We transfer your Personal Data outside of the country you are located. Some recipients of your Personal Data are located in another country for which the European Commission has not issued a decision that this country ensures an adequate level of data protection, namely: the U.S., Serbia, the Philippines, Tunisia, Albania, Egypt, Bosnia and Herzegovina.

Some recipients are located outside of the European Economic Area (“EEA”) in countries for which the European Commission has issued adequacy decisions (which may include Andorra, Argentina, Canada (for non-public organizations subject to the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Switzerland, Faeroe Islands, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Uruguay, and New Zealand). In each case, the transfer is thereby recognized as providing an adequate level of data protection from a European data protection law perspective (Art. 45 GDPR).

By way of entering into appropriate data transfer agreements based on Standard Contractual Clauses (2010/87/EU and/or 2004/915/EC) as referred to in Art. 46 (5) GDPR or other adequate means, which are accessible via the below contact details, we have established that all other recipients located outside the EEA will provide an adequate level of data protection for the Personal Data and that appropriate technical and organizational security measures are in place to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or alteration, unauthorized disclosure or access, and against all other unlawful forms of processing. Any onward transfer (including our affiliates outside the EEA) is subject to appropriate onward transfer requirements as required by applicable law.

 

IV. RETENTION PERIODS

Personal Data processed for the purposes hereunder will be stored only to the extent necessary during the application process and a following reasonable period (taking into account statutory limitation periods) as required or permitted under applicable law (e.g., as necessary to defend against claims in relation to the application process, or to comply with Transcom's obligations regarding data retention as established in the applicable laws). If a judicial or disciplinary action is initiated, the Personal Data may be stored until the end of such action, including any potential periods for appeal, and will then be deleted or archived as permitted by applicable law. Other than that we will only retain your Personal Data as long as is covered by your consent.

In principle we will retain your Personal Data as long as required or permitted by applicable law. Afterwards, we will remove your Personal Data from our systems and records and/or take steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified from it.

 

V. YOUR STATUTORY RIGHTS

Under the conditions set out under applicable law, (e.g. GDPR), you have the following rights: 

1. Right of access: You have the right to obtain from us confirmation as to whether or not Personal Data concerning you is being processed, and, where that is the case, to request access to the Personal Data. The access information includes – inter alia – the purposes of the processing, the categories of Personal Data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the Personal Data have been or will be disclosed. 

You have the right to obtain a copy of the Personal Data undergoing processing. For additional copies requested by you, we may charge a reasonable fee based on administrative costs.

2. Right to rectification: You have the right to obtain from us the rectification of inaccurate Personal Data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you have the right to have incomplete Personal Data completed, including by means of providing a supplementary statement.

3. Right to erasure (right to be forgotten): You have the right to ask us to erase your Personal Data, in which case we have to comply.

4. Right to restriction of processing: You have the right to request the restriction of processing your Personal Data. In this case, the respective data will be marked and may only be processed by us for certain purposes.

5. Right to data portability: You have the right to receive the Personal Data concerning you which you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format and you have the right to transmit those Personal Data to another entity without hindrance from us.

6. Right to object

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your Personal Data by us and we can be required to no longer process your Personal Data. If you have a right to object and you exercise this right, your Personal Data will no longer be processed for such purposes by us. Exercising this right will not incur any costs. 

Such a right to object may not exist, in particular, if the processing of your Personal Data is necessary to take steps prior to entering into a contract or to perform a contract already concluded.

7. Right to withdraw consent: 

If you have given your consent regarding certain types of processing activities, you can withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal. 

Please note that the aforementioned rights might be limited under the applicable national data protection law.

In case of complaints you also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence or alleged infringement of the GDPR.

 

VI. CONTACT US

If you wish to exercise your data subject rights or if you have any other questions concerning this Notice, please address your request to the controller (see Section I. above) or the data protection officer, who can be contacted at DPO@transcom.com.

 

VII. OTHER DATA PROTECTION NOTICES

For further information on how Transcom processes your personal data in connection with Transcom’s websites or Transcom’s social media presences please refer to the relevant data protection notices, which you can find here (https://www.transcom.com/data-protection-notice-cookie-policy).

 

VIII. CHANGES

Please note that this Notice will be amended in case such is necessary to reflect changes in Transcom's handling of your Personal Data.