This website uses cookies to technically implement the functions of our site. With your consent, we also use third-party services to improve the functionality of our website as well as for performance analysis and targeting/advertising purposes, which help us to improve our website. By clicking on "Accept all cookies" you declare your consent, which can be revoked at any time. Further information, in particular on the storage period and recipients, can also be found in our data protection notice & cookie policy.

TVARUMAS

Kuriame ilgalaikius pokyčius.

Mes esame pasaulinis verslas. Tai yra didelė atsakomybė. Kol kasdien rūpinamės savo klientais ir jų klientais, stengiamės tai daryti taip, kad tai būtų naudinga visiems.

Tvarumo sistema, suderinta su mūsų pagrindine veikla.

Čia, Transcom, mes aistringai siekiame sukurti teigiamus, ilgalaikius pokyčius planetai, jos žmonėms ir bendruomenėms, kuriose dirbame. Mūsų strategija pagrįsta tendencijomis, turinčiomis poveikį pasauliniu mastu. Šios tendencijos turi tiesioginį poveikį analizuojant, rizikuojant, vertinant reikšmingumą, nuolatinį bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis, visuotinėmis tvarumo sistemomis (JT Pasaulinio susitarimo 10 principų, Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslai) ir suderinimui su mūsų pagrindine veikla.

Žmonių vystymasis.

Mūsų žmonės yra viskas. Todėl darome viską, ką galime, kad aktyviai įgalintume ir palaikytume savo talentus atliekant dabartinius vaidmenis ir siekant ateities karjeros.

Įtraukimas ir įvairovė.

Lygios galimybės ir įvairovė visuose mūsų verslo lygiuose nėra tiesiog varnelė, kurią pažymime. Tai tiesiog privaloma

Bendruomenės įsitraukimas.

Transcom rasi visame pasaulyje. Kad ir kur būtum, pamatysi, kaip atskleidžiame vietos bendruomenių galią, aktyviai prisidėdami prie lygybės, galimybių ir tvarumo.

Aplinka ir klimatas.

Teigiamas poveikis, kurį darome klientų verslui, neturėtų vykti kieno nors sąskaita. Mes stengiamės mąstant, veikiant, įsigyjant mažinti ir švelninti savo neigiamą poveikį aplinkai.

Verslo etika.

Žinodami, kad mūsų veiksmai, sąveikos, veikla ir sprendimai grindžiami atsakomybe ir teisingu požiūriu, galime išdidžiai stovėti už kiekvieno kliento, su kuriuo dirbame.

Saugumas ir privatumas.

Tai ne tik klientai, kurie patiki mums savo klientus. Mūsų darbuotojai ir patys klientai pasitiki, kad mes tvarkysime jų duomenis ir užtikrinsime vientisumą bei privatumą su didžiausia pagarba.

Atsisiųskite ir perskaitykite 2021 m. Transcom tvarumo ataskaitą.