This website uses cookies to technically implement the functions of our site. With your consent, we also use third-party services to improve the functionality of our website as well as for performance analysis and targeting/advertising purposes, which help us to improve our website. By clicking on "Accept all cookies" you declare your consent, which can be revoked at any time. Further information, in particular on the storage period and recipients, can also be found in our data protection notice & cookie policy.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ h

Wprowadzanie trwałych zmian.

Jesteśmy globalną firmą. A z tym wiąże się duża odpowiedzialność. Tak więc, gdy codziennie zajmujemy się obsługą naszych klientów każdego dnia, staramy się, aby robić to w sposób, który przyniesie korzyści wszystkim.

Ramy zrównoważonego rozwoju zgodne z podstawami naszej działalności.

W Transcom z pasją wprowadzamy pozytywne, trwałe zmiany dla naszej planety, jej mieszkańców i społeczności, w których działamy. Nasza strategia opiera się na przeprowadzonej przez nas analizie megatrendów i ich wpływie na Transcom, ryzykach, ocenie istotności, ciągłym zaangażowaniu udziałowców, globalnych ramach zrównoważonego rozwoju, takich jak 10 zasad UN Global Compact, celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz zgodności z podstawami naszej działalności.

Rozwój ludzi.

Nasi ludzie są wszystkim. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby aktywnie mobilizować i wspierać naszych utalentowanych pracowników w ich obecnych rolach – i przyszłej karierze.

Integracja i różnorodność.

Równe szanse i różnorodność na wszystkich poziomach naszej działalności nie jest dla nas polem do odhaczenia. Tak po prostu należy postępować.

Zaangażowanie społeczności.

Znajdziesz Transcom na całym świecie. A gdziekolwiek jesteś, znajdziesz nas, uwalniających potencjał lokalnych społeczności, aktywnie przyczyniając się do równości, tworzenia równych szans i zrównoważonego rozwoju.

Środowisko i klimat.

Pozytywny wpływ, jaki wywieramy na działalność Twoich klientów, nie powinien odbywać się kosztem innych rzeczy. Zmniejszamy i łagodzimy nasz negatywny wpływ na środowisko poprzez sposób, w jaki myślimy, działamy i wykonujemy zamówienia.

Etyka biznesu.

Świadomość, że nasze działania, interakcje i decyzje są zakorzenione w odpowiedzialności i tym, co słuszne, oznacza, że możemy z dumą stać u boku każdego klienta, z którym współpracujemy.

Bezpieczeństwo i prywatność.

Nie tylko nasi klienci pokładają w nas zaufanie. Nasi pracownicy i sami klienci ufają, że będziemy obchodzić się z ich danymi oraz chronić ich integralność i prywatność z należytym szacunkiem.

Pobierz i przeczytaj raport Transcom na temat zrównoważonego rozwoju z 2020 roku.