15 March 2023

OBVESTILO POSAMEZNIKOM O OBDELAVI PODATKOV

OBVESTILO POSAMEZNIKOM O OBDELAVI PODATKOV

OBVESTILO POSAMEZNIKOM O OBDELAVI PODATKOV

To obvestilo posameznikom o obdelavi podatkov (»obvestilo«) vam bo zagotovilo informacije o naših dejavnostih obdelave podatkov v zvezi s podatki, ki omogočajo individualno identifikacijo kandidatov, ki se prijavljajo za delovna mesta v skupini podjetij Transcom. Zagotavljamo vam, da je vsaka prijava pregledana in izbor vsakega kandidata poteka na podlagi enakih in poenotenih kriterijev, zato ni prostora za neenakopravno obravnavo kandidatov.

 

I. PODATKI O UPRAVLJALCU PODATKOV

Ustrezne kontaktne podatke subjekta Transcom navedenega v prostem delovnem mestu za katerega se prijavljate najdete tukaj (»Transcom« ali »mi«). Transcom je upravljavec podatkov v zvezi z dejavnostmi obdelave podatkov, ki so podrobno opisane v tem obvestilu.

 

II. VAŠI OSEBNI PODATKI / NAMENI IN PRAVNA PODLAGA OBDELAVE

Obdelovali bomo osebne podatke o vas, ki smo jih zbrali med prijavo in postopkom razgovora za službo od vas ali pooblaščenih tretjih oseb (tj. kadrovskih agencij, oglasnih desk, družbenih medijev ali zaposlenih, ki ste jih pooblastili, da nam posredujejo vaše osebne podatke).

1. Kategorije osebnih podatkov

Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo so naslednje ("osebni podatki"):

 • Ime in priimek, spol, kontaktni podatki (naslov, telefonska številka, elektronski naslov), kraj in datum rojstva;
 • Strokovne in izobraževalne izkušnje;
 • Rezultati testov in ocene;
 • Pisno in govorno ocenjevanje jezika in IT;
 • Jezikovne spretnosti;
 • Upravičenost do dela v državi za katero se prijavljate;
 • Vse druge informacije, ki jih navedete v svojem življenjepisu, spremnem pismu in/ali dokumentih, ki jih predložite svoji prijavi in/ali na razgovoru za delo;
 • Status vaše prijave;
 • Potrdilo o nekaznovanosti (če je zakonsko zahtevano);
 • Posnetki video intervjujev (v nekaterih primerih, če ste dali soglasje).

Posredovanje osebnih podatkov je potrebno za odločitev ali bo z vami sklenjena pogodba o zaposlitvi (odločitev o zaposlitvi). Posredovanje vaših osebnih podatkov je prostovoljno. Če pa osebnih podatkov ne posredujete se lahko postopek prijave zavleče in/ali vašo prijavo zavrnemo.

 

2. Nameni obdelave in pravna podlaga

Vaše osebne podatke obdelujemo v obsegu, ki ga dovoljuje ali zahteva veljavna zakonodaja za naslednje namene. Poleg tega se Transcom zanaša na naslednje pravne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov:

Namen obdelave

Pravna podlaga

Ugotavljanje vaše primernosti za delovno mesto za katerega se prijavljate kot del prijavnega postopka

 

 • Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna za določitev ali bo sklenjena pogodba o zaposlitvi in temelji na 3. čl. 6 (1) (b) GDPR in ustrezne določbe lokalne zakonodaje o varstvu podatkov v zvezi s (pred) zaposlitvenim razmerjem.

Zaščitite pravne interese Transcoma zlasti kot je potrebno za obrambo pred pravnimi zahtevki

 • Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov za katere si prizadeva Transcom (člen 6 (1) (f) GDPR), kot je navedeno v prvem stolpcu.

Skladnost z veljavno zakonodajo in zahtevami povezanimi s pred zaposlitvijo skupaj z upravljanjem teh zahtev kot sta zakonodaja o zaposlovanju in priseljevanju

 

 • Obdelava je potrebna za skladnost z zakonsko obveznostjo, ki velja za Transcom (člen 6 (1) (c) GDPR).
 • Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov za katere si prizadeva Transcom (člen 6 (1) (f) GDPR) kot je navedeno v prvem stolpcu.

Odzivanje in izpolnjevanje zahtev in pravnih zahtev regulatorjev ali drugih organov v vaši matični državi ali zunaj nje

 • Obdelava je potrebna za skladnost z zakonsko obveznostjo, ki velja za Transcom (člen 6 (1) (c) GDPR).
 • Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov za katere si prizadeva Transcom (člen 6 (1) (f) GDPR) kot je navedeno v prvem stolpcu.

Zbiranje anonimnih statistik in poročil ter spremljanje anonimnih ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) v zvezi z našimi postopki upravljanja aplikacij in talentov

 • Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov za katere si prizadeva Transcom (člen 6 (1) (f) GDPR) kot je navedeno v prvem stolpcu.

Hranjenje vaših osebnih podatkov v našem bazenu talentov, da jih lahko upoštevamo in kontaktiramo za prihodnja delovna mesta, če vam trenutno ne moremo ponuditi položaja

 • Obdelava poteka le, če ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene navedene v prvem stolpcu (člen 6 (1) (a) GDPR).

Obdelava poteka le, če ste dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene navedene v prvem stolpcu (člen 6 (1) (a) GDPR).

 

 • Obdelava poteka, če ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, navedene v prvem stolpcu (člen 6 (1) (a) GDPR).
 • Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov za katere si prizadeva Transcom (člen 6 (1) (f) GDPR) kot je navedeno v prvem stolpcu.

Pošiljamo vam naše novice o zaposlitvi, da vas obveščamo o prostih delovnih mestih v podjetju Transcom, ki bi lahko bila za vas pomembna

 • Obdelava poteka le, če ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene navedene v prvem stolpcu (člen 6 (1) (a) GDPR).

V druge namene za katere ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov.

 • Obdelava poteka le, če ste dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene, ki so bili navedeni v trenutku, ko ste dali soglasje (člen 6 (1) (a) GDPR)

 

III. PRENOSI PODATKOV IN PREJEMNIKI

1. Prejemniki

Drugim podjetjem v skupini: vaše osebne podatke lahko prenesemo na druge stranke, kot je dovoljeno zaradi zakonitih interesov Transcoma (tj. v luči naše globalne strukture, ki omogoča globalno zaposlovanje in omogoča vsem ustreznim menedžerjem in kadrovnikom, ki se lahko nahajajo na različnih družbe skupine Transcom za pregled vloge).

Transcomovo upravljanje aplikacij poteka v sodelovanju s Transcom WorldWide AB, Hälsingegatan 40, 15th floor, PO Box 45033, SE-104 30 Stockholm, Švedska (Transcom WorldWide). V skladu s čl. 26 GDPR je Transcom WorldWide skupaj s podjetjem za katerega se prijavljate, odgovoren za obdelavo podatkov vaše prijave.

Tretje osebe: Transcom in/ali druga podjetja skupine Transcom lahko vaše podatke posredujejo tudi vladnim agencijam in regulatorjem, sodiščem in državnim organom, vse v skladu z veljavno zakonodajo ter zunanjim svetovalcem, ki delujejo kot upravljavci (npr. odvetnikom, računovodjem, revizorjem itd.). ..). Sodelujemo tudi s kadrovskimi agencijami in si izmenjujemo osebne podatke, če bi vas napotili le-te.

 

Ponudniki storitev (znotraj in zunaj skupine Transcom): Transcom sklene pogodbe s tretjimi ponudniki storitev ali drugimi podjetji skupine Transcom kot del svojih običajnih poslovnih operacij za izvajanje določenih nalog povezanih z zaposlovanjem in človeškimi viri ali IT, globalno upravljanje človeških virov ( tj. globalno zaposlovanje, za zagotavljanje varnih globalnih sistemov in omrežij kot ponudnik storitev za podjetja v skupini Transcom, kjer lahko vsa ali nekatera podjetja iz skupine Transcom obdelujejo osebne podatke). Transcom tudi sklene pogodbe z jezikovnimi šolami, da nam pomagajo pri ocenjevanju vašega znanja jezika.

 

Recruitee: Recruitee (Recruitee B.V. Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemska) uporabljamo kot naš sistem za pridobivanje talentov in upravljanje prijav. Recruitee gosti osebne podatke prosilcev v Evropski uniji. Ko se prijavite za delovno mesto pri Transcomu, Recruitee uporablja piškotke. Za več informacij o uporabi piškotkov si oglejte tudi obvestilo o varstvu podatkov na naši spletni strani in pravilnik o piškotkih.

 

Aon: Uporabljamo ponudnika storitev Aon plc. (The Aon Centre, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, EC3V 4AN London, England) za ocenjevanje digitalnih talentov, da bi ugotovili ali ste primerni za položaj za katerega ste se prijavili.

 

Čezmejni prenosi podatkov

Vaše osebne podatke prenesemo izven države v kateri se nahajate. Nekateri prejemniki vaših osebnih podatkov se nahajajo v drugi državi za katero Evropska komisija ni izdala odločbe, da ta država zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov, in sicer: ZDA, Srbija, Filipini, Tunizija, Albanija, Egipt, Bosna in Hercegovina.


 

Nekateri prejemniki se nahajajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«) v državah za katere je Evropska komisija izdala odločbe o ustreznosti (ki lahko vključujejo Andoro, Argentino, Kanado (za nejavne organizacije za katere velja kanadsko varstvo osebnih podatkov in elektronsko Zakon o dokumentih), Švica, Ferski otoki, Guernsey, Izrael, otok Man, Japonska, Jersey, Urugvaj in Nova Zelandija). V vsakem primeru se tako prizna, da prenos zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov z vidika evropske zakonodaje o varstvu podatkov (člen 45 GDPR).

 

S sklenitvijo ustreznih pogodb o prenosu podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (2010/87/EU in/ali 2004/915/ES) kot je navedeno v čl. 46 (5) GDPR ali druga ustrezna sredstva, ki so dostopna prek spodnjih kontaktnih podatkov, smo ugotovili, da bodo vsi drugi prejemniki, ki se nahajajo zunaj EGP, zagotovili ustrezno raven varstva podatkov za osebne podatke in da bodo ustrezni tehnični in organizacijski varnostni ukrepi so vzpostavljeni za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo ali spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred vsemi drugimi nezakonitimi oblikami obdelave. Za vsak nadaljnji prenos (vključno z našimi podružnicami zunaj EGP) veljajo ustrezne zahteve za nadaljnji prenos, kot zahteva veljavna zakonodaja.

 

IV. OBDOBJE HRAMBE

Osebni podatki obdelani za namene iz te pogodbe bodo shranjeni samo v obsegu, ki je potreben med postopkom prijave in v naslednjem razumnem obdobju (ob upoštevanju zakonskih zastaralnih rokov) kot zahteva ali dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. kot je potrebno za obrambo pred zahtevki v zvezi z v postopek prijave ali izpolnjevanje obveznosti družbe Transcom glede hrambe podatkov, kot je določeno v veljavni zakonodaji). Če se sproži sodni ali disciplinski postopek se osebni podatki lahko hranijo do konca takega postopka, vključno z morebitnimi roki za pritožbo, nato pa se izbrišejo ali arhivirajo kot to dovoljuje veljavna zakonodaja. Razen tega bomo vaše osebne podatke hranili le, dokler so zajeti z vašim soglasjem.

Načeloma bomo vaše osebne podatke hranili dokler to zahteva ali dovoljuje veljavna zakonodaja. Nato bomo vaše osebne podatke odstranili iz naših sistemov in evidenc in/ali sprejeli ukrepe za njihovo ustrezno anonimizacijo, tako da vas iz njih ne bo več mogoče identificirati.

 

V. VAŠE ZAKONSKE PRAVICE

Pod pogoji, določenimi v veljavni zakonodaji (npr. GDPR) imate naslednje pravice:

1. Pravica do dostopa: Od nas imate pravico pridobiti potrditev ali se osebni podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne in, če je temu tako zahtevati dostop do osebnih podatkov. Informacije o dostopu vključujejo – med drugim – namene obdelave, kategorije zadevnih osebnih podatkov in prejemnike ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti.

Imate pravico pridobiti kopijo osebnih podatkov, ki so v obdelavi. Za dodatne kopije, ki jih zahtevate lahko zaračunamo razumno pristojbino na podlagi administrativnih stroškov.

 

2. Pravica do popravka: Pravico imate, da od nas dosežete popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Odvisno od namenov obdelave imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

3. Pravica do izbrisa (pravica do pozabe): Pravico imate zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke v tem primeru pa moramo to upoštevati.

 

4. Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V tem primeru bodo ustrezni podatki označeni in jih lahko obdelujemo le za določene namene.

 

5. Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravico imate do prejema osebnih podatkov v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki in imate pravico, da te osebne podatke neovirano posredujete drugemu subjektu. od nas.

 

6. Pravica do ugovora:

Na podlagi razlogov, ki se nanašajo na vašo posebno situacijo imate pravico, da kadar koli ugovarjate naši obdelavi vaših osebnih podatkov in morda bomo morali prenehati obdelovati vaših osebnih podatkov. Če imate pravico do ugovora in to pravico uveljavljate vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali za te namene. Uveljavljanje te pravice ne bo povzročilo nobenih stroškov.

Takšna pravica do ugovora morda ne obstaja zlasti, če je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izvedbo korakov pred sklenitvijo pogodbe ali za izvedbo že sklenjene pogodbe.

 

7. Pravica do preklica soglasja:

Če ste dali svoje soglasje v zvezi z določenimi vrstami dejavnosti obdelave lahko to soglasje kadarkoli prekličete z veljavnostjo za prihodnost. Tak umik ne bo vplival na zakonitost obdelave pred umikom soglasja.

Upoštevajte, da so zgoraj omenjene pravice lahko omejene v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov.

V primeru pritožb imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega običajnega prebivališča ali domnevne kršitve GDPR.

a. KONTAKTIRAJ NAS

Če želite uveljavljati svoje pravice na katere se nanašajo osebni podatki ali če imate kakršna koli druga vprašanja v zvezi s tem obvestilom, svojo zahtevo naslovite na upravljavca (glejte poglavje I. zgoraj) ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov s katero lahko stopite v stik na DPO@transcom.com

 

 

VI. DRUGA OBVESTILA O VARSTVU PODATKOV

Za več informacij o tem kako Transcom obdeluje vaše osebne podatke v povezavi s spletnimi stranmi Transcom ali prisotnostjo družbe Transcom v družbenih medijih si oglejte ustrezna obvestila o varstvu podatkov, ki jih najdete tukaj.

 

VII. SPREMEMBE

Upoštevajte, da bo to obvestilo spremenjeno, če bo to potrebno, da odraža spremembe v ravnanju Transcoma z vašimi osebnimi podatki.