English svenska

Ledning


Philip Sköld

Chief Commercial Officer (CCO)

Philip Sköld började som Chief Commercial Officer (CCO) i Transcom 2015. 

Philip har över 17 års internationell erfarenhet som strategikonsult inom Bain & Company (1997-2014), där han blev Partner 2006. Han har haft ett flertal ledande roller inom Bain & Company, bland annat som nordenansvarig för fokusområdet kundstrategi och marknadsföring, och som ledare på EMEA-nivå. Philip har omfattande erfarenhet att tillväxtstrategi, M&A och kund- och marknadsföringsstrategi. Han har lett några av Bains största globala förändringsprogram med fokus på kundorientering. Philips erfarenhet innefattar också en befattning som Director Marketing & Business Development på Duni AB. 

Philip Sköld har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han har också genomgått Advanced Management Program vid Harvard Business School.