English svenska

2014

I november 2014 började Transcom publicera pressmeddelanden på svenska. Dessförinnan – då den legala hemvisten för det börsnoterade moderbolaget i Transcom-koncernen var i Luxemburg – publicerades pressmeddelanden endast på engelska.

Klicka här för att komma till det fullständiga pressarkivet på engelska.