svenska

Altor initierar tvångsinlösen och Transcom avnoteras

Stockholm, den 27 mars 2017

Altor AB, (“Altor”) offentliggjorde den 13 mars 2017 att de fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB (publ), (”Transcom” eller ”Bolaget”). Altor innehar efter erbjudandets fullföljande över 90 procent av aktierna och rösterna i Transcom och har meddelat Transcoms styrelse att man beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen i Transcom att det inte längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför ansökt om avnotering av Transcoms aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har beviljat ansökan och beslutat att sista dag för handel i Transcom-aktien kommer att vara måndagen den 10 april 2017.

Det förändrade ägandet i Bolaget har utlöst en change of control-klausul i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2014, 2015 och 2016), och Transcoms styrelse har därför, i enlighet med villkoren för programmen, beslutat ersätta det förväntade antalet aktier som kommer att tjänas in med en kontantutbetalning till deltagarna om totalt ca 1,3 miljoner euro.

---------------

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 15:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88