15 March 2023

Transcom WorldWide Website Data Protection Notice

Nazadnje popravljeno 26. januarja 2021

Transcom WorldWide AB – glejte spodaj pod točko 9 za kontaktne podatke – »Transcom« ali »mi« ali »naš«) ter vsaka od hčerinskih podjetij in njegovih podružnic (skupaj »Transcom Group«) jemljejo zasebnost podatkov resno. To obvestilo o varstvu podatkov na spletnem mestu (»obvestilo«) obvešča uporabnike www.transcom.com in poddomen (»spletno mesto«) ter družbenih omrežij družbe Transcom (npr. na Facebooku. LinkedIn), kako Transcom kot upravljavec v smislu splošne Uredba o varstvu podatkov (»GDPR«) zbira in obdeluje osebne podatke in druge informacije takih uporabnikov v povezavi z njihovo uporabo spletnega mesta.

 

Upoštevajte, da lahko za druga spletna mesta Transcom Group, druge storitve ali druga razmerja z uporabniki, dobavitelji ali strankami veljajo drugi pogoji zasebnosti. To obvestilo ne velja za spletna mesta tretjih oseb, do katerih so lahko povezave s tega spletnega mesta.

Pregled vsebine

 1. Kategorije osebnih podatkov, nameni obdelave in pravne podlage
 2. Posledice, če ne zagotovite svojih podatkov
 3. Kategorije prejemnikov in mednarodni prenosi
 4. Obdobje hrambe
 5. Vaše pravice
 6. Piškotki in druge tehnologije sledenja
 7. Prijave za delo
 8. Socijalni mediji
 9. Vprašanja in kontaktni podatki

 

1. Kategorije osebnih podatkov, nameni obdelave in pravne podlage – Katere osebne podatke o vas obdelujemo in zakaj? Kakšne so pravne podlage?

(i) Podatki o uporabi: V povezavi z vašim obiskom spletnega mesta bomo zbirali naslednje podatke: podrobnosti o vašem brskalniku (npr. vrsta, različica, jezik); operacijski sistem in vmesnik; spletno mesto, s katerega nas obiskujete (napotitveni URL); spletne strani, ki jih obiskujete na naši spletni strani; datum in čas dostopa do našega spletnega mesta ter razlika v časovnem pasu; status dostopa/koda stanja HTTP, količina prenesenih podatkov, naslov internetnega protokola (IP).

 

Namen: Podatki o uporabi bodo uporabljeni za zagotavljanje dostopa do spletnega mesta in za vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev varnosti spletnega mesta ali za odkrivanje tehničnih napak in/ali napak pri prenosu elektronskih komunikacij.

 

Pravna podlaga: 

 • Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba (npr. podružnice ali hčerinske družbe Transcom Group), razen če nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (člen 6(1)(f) GDPR). Takšni interesi so, da vam zagotovimo spletno stran, kot jo zahtevate, in da dosežete druge namene, kot je navedeno zgoraj. Dodatne informacije o tej pravni podlagi in ustreznem interesu lahko zahtevate tako, da stopite v stik z nami z uporabo podatkov, navedenih v točki 9.

 

 • Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (npr. razmerje uporabe), katere stranka ste, ali za izvedbo korakov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe (člen 6(1)(b) ) GDPR).


 

(ii) Podatki spletnega obrazca: Lahko se odločite, da nam pošljete komentarje, vprašanja ali podobne povratne informacije prek spletnih obrazcev. Nato lahko posredujete naslednje osebne podatke o sebi: npr. e-poštni naslov; ime; naslov; informacije o vašem podjetju ali poklicu; vsebino povratne informacije.

 

Namen: Podatki spletnega obrazca bodo uporabljeni za odgovor na vašo zahtevo in za zagotavljanje želenih informacij, izdelkov ali storitev ali za druge namene, ki ste jih zahtevali in za zagotovitev, da ste v stiku s pravim zaposlenim in/ali subjektom Transcom.

 

Pravna podlaga:

 • Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka ste, ali za izvedbo korakov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe (člen 6(1)(b) GDPR).
 • Obdelava je potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za nas (člen 6(1)(c) GDPR).
 • Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba (npr. podružnice ali hčerinske družbe Transcom Group), razen če nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (člen 6(1)(f) GDPR). Takšni interesi so odgovor na vašo zahtevo in doseganje drugih namenov, kot je navedeno zgoraj. Dodatne informacije o tej pravni podlagi lahko zahtevate tako, da stopite v stik z nami z uporabo podatkov, navedenih v razdelku 9.

 

(iii) E-novice podatki: Če želite prejemati naše novice, zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke o vas: npr. ime; e-poštni naslov in zahtevo za prejemanje marketinških e-sporočil.

 

Namen: Podatki bodo uporabljeni za zagotavljanje novic in drugega trženjskega gradiva v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja in analizo vaših interesov za namene trženja.

 

Pravna podlaga:

Dali ste soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov (člen 6(1)(a) GDPR). Če ste dali svoje soglasje lahko to soglasje kadarkoli prekličete tako, da kliknete povezavo za zavrnitev v prejetem e-poštnem sporočilu ali kot je navedeno v razdelku 5. Tak umik ne bo vplival na zakonitost obdelave pred soglasjem. umik.

 • Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba (npr. podružnice ali hčerinske družbe Transcom Group) razen, če nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (člen 6(1)(f) GDPR). Takšni interesi so namenjeni doseganju zgoraj navedenih namenov. Dodatne informacije o tej pravni podlagi in ustreznem tehtanju obresti lahko zahtevate tako, da stopite v stik z nami z uporabo podatkov, navedenih v razdelku 9.

 

2. Posledice, če ne posredujete svojih podatkov – Kaj se zgodi, če se odločite, da jih ne posredujete?

Zakonska ali pogodbena obveznost na splošno ne zahteva zagotavljanja vaših osebnih podatkov. Vendar pa je posredovanje nekaterih vaših osebnih podatkov potrebno za obisk našega spletnega mesta za sklenitev pogodbe z nami ali za prejem naših storitev/izdelkov ali informacij kot jih zahtevate. V določenih primerih je posredovanje vaših osebnih podatkov prostovoljno.

Če ne posredujete svojih osebnih podatkov imate lahko za posledico slabosti – na primer morda ne boste mogli prejemati določenih izdelkov in storitev ali uporabljati spletnega mesta z vsemi njegovimi funkcijami. Če pa ni določeno drugače neposredovanje osebnih podatkov za vas ne bo imelo pravnih posledic.

 

3. Kategorije prejemnikov in mednarodni prenosi – Komu prenašamo vaše osebne podatke in kje se nahajajo?

(i) Prejemniki

Pričakujte, da bomo vaše osebne podatke posredovali tretjim osebam za zgoraj opisane namene obdelave, kot sledi:

 • Znotraj skupine Transcom: Transcom in vse njegove podružnice in vse podružnice znotraj globalne skupine Transcom, navedene na www.transcom.com lahko prejmejo vaše osebne podatke kot je potrebno za zgoraj opisane namene obdelave. Glede na kategorije osebnih podatkov in namene, za katere so bili osebni podatki zbrani vaše osebne podatke prejmejo različni interni oddelki znotraj Transcoma. Poleg tega imajo drugi oddelki znotraj Transcoma dostop do določenih osebnih podatkov o vas na podlagi potrebe po seznanitvi na primer pravni oddelek, finančni oddelek ali notranja revizija.
 • Obdelovalci podatkov: nekateri tretji ponudniki storitev kot so ponudniki IT podpore ne glede na to ali so povezani ali nepovezani bodo prejeli vaše osebne podatke za obdelavo teh podatkov po ustreznih navodilih (»obdelovalci«) kot je potrebno za zgoraj opisane namene obdelave kot je ponudnik storitev spletnega mesta, ponudniki podpore strankam, ponudniki marketinških storitev, ponudniki storitev IT podpore ali drugi ponudniki storitev, ki nas podpirajo pri ohranjanju odnosa z vami. Za obdelovalce bodo veljale pogodbene obveznosti za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov ter obdelavo osebnih podatkov le po navodilih.
 • Drugi prejemniki: osebne podatke lahko v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov prenesemo organom pregona, vladnim organom, sodnim organom, pravnim svetovalcem, zunanjim svetovalcem ali poslovnim partnerjem. V primeru združitve ali prevzema podjetij se lahko osebni podatki prenesejo na tretje osebe, ki sodelujejo pri združitvi ali prevzemu. Vaših osebnih podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam za namene oglaševanja ali trženja ali za druge namene brez dovoljenja.

Kakršenkoli dostop do vaših osebnih podatkov je omejen na tiste posameznike, ki jih morajo vedeti za izpolnjevanje svojih delovnih obveznosti. Transcom bo vaše osebne podatke razkril tudi poklicnim svetovalcem, vladnim organom in sodiščem kot zahteva ali dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

(ii) Mednarodni transferji

Pričakujte, da se zgoraj navedeni prejemniki, ki bodo prejeli ali imeli dostop do vaših osebnih podatkov nahajajo znotraj ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora.("EEA").

Za prejemnike, ki se nahajajo zunaj EGP se nekateri nahajajo v državah z odločitvami o ustreznosti v skladu s čl. 45 GDPR, drugi v državah, ki ne dodajajo ustrezne ravni zaščite z vidika evropske zakonodaje o varstvu podatkov. Vendar bomo sprejeli vse potrebne ukrepe, da zagotovimo, da so prenosi iz EGP ustrezno zaščiteni kot zahteva veljavna zakonodaja o varstvu podatkov.

 

Kar zadeva prenose v države, ki ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva podatkov bomo prenos temeljili na ustreznih zaščitnih ukrepih, kot so zavezujoča pravila podjetja (člen 46(2)(b), 47 GDPR), standardne klavzule o varstvu podatkov, ki jih sprejme Evropska komisija ali nadzorni organ (člen 46(2)(c) ali (d) GDPR), odobreni kodeksi ravnanja skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi obveznostmi prejemnika (člen 46(2)(e) GDPR) ali odobreni mehanizmi certificiranja skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi obveznostmi prejemnika (člen 46(2)(f) GDPR). Za kopijo ustreznih zaščitnih ukrepov lahko zaprosite tako, da nas kontaktirate kot je navedeno v 9. razdelku spodaj.

Kadar to ni mogoče osebne podatke prenesemo v tretjo državo le, če velja ena od izjem v skladu s členom 49 GDPR zlasti vaše izrecno soglasje ali potreba po prenosu za izvedbo pogodbe ali za izvajanje predpogodbeni ukrepi.

Če pride do prenosa v tretjo državo in ni odločitve o ustreznosti ali ustreznih zaščitnih ukrepov je možno in obstaja tveganje, da lahko organi v zadevni tretji državi (npr. obveščevalne agencije) pridobijo dostop do prenesenih podatkov, da bi da ga posnamete in analizirate ter da ni mogoče jamčiti za izvršljivost vaših pravic na katere se nanašajo osebni podatki.

 

4. Obdobje hrambe – Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa kolikor je potrebno, da vam zagotovimo zahtevane storitve in izdelke. Ko prekinete pogodbeno razmerje z nami izbrišete svoj račun ali se razmerje z nami kako drugače konča bomo vaše osebne podatke odstranili iz naših sistemov in evidenc in/ali sprejeli ukrepe za njihovo ustrezno anonimizacijo, da boste lahko iz njega ne bo več mogoče identificirati (razen če moramo hraniti vaše podatke zaradi izpolnjevanja zakonskih ali regulativnih obveznosti, ki veljajo za Transcom – npr. za namene obdavčitve).

Osebni podatki bodo načeloma izbrisani 2 leti po zadnji interakciji in poslovnem stiku med vami in Transcomom. Vendar pa bomo dlje časa obdržali vaše kontaktne podatke in zanimanja za naše izdelke ali storitve, če vam Transcom dovoli pošiljanje trženjskega gradiva. Prav tako običajno izbrišemo pogodbe, sporočila in poslovna pisma, ki vsebujejo osebne podatke, ali popravimo osebne podatke iz takšnih dokumentov 10 let po njihovi prekinitvi ali ustvarjanju, saj lahko za take podatke veljajo zakonske zahteve glede hrambe, ki pogosto zahtevajo hrambo do teh 10 let.

Vaše osebne podatke lahko obdržimo tudi na podlagi potrebe po seznanitvi samo po prekinitvi pogodbenega razmerja, če so vaši osebni podatki potrebni za skladnost z drugimi veljavnimi zakoni ali če vaše osebne podatke potrebujemo za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnega zahtevka. Kolikor je to mogoče bomo po prenehanju pogodbenega razmerja omejili obdelavo vaših osebnih podatkov za tako omejene namene.

 

5. Vaše pravice – kakšne pravice imate in kako lahko uveljavljate svoje pravice?

Pravica do preklica soglasja: Če ste dali soglasje v zvezi z določenimi vrstami dejavnosti obdelave (in zlasti v zvezi s prejemom določenih komunikacij neposrednega trženja), lahko to soglasje kadarkoli prekličete z učinkom v prihodnosti. Tak umik ne bo vplival na zakonitost obdelave pred umikom soglasja. Svoje soglasje lahko pisno prekličete na  Communications@transcom.com

Dodatne pravice do zasebnosti podatkov: V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate pravico, da: (i) zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov; (ii) zahtevate popravek vaših osebnih podatkov; (iii) zahtevate izbris vaših osebnih podatkov; (iv) zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov; (v) zahtevate prenosljivost podatkov; in/ali (vi) ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. Spodaj najdete dodatne informacije o vaših pravicah v obsegu v katerem velja GDPR. Upoštevajte, da so te pravice lahko omejene z veljavno (lokalno) zakonodajo o varstvu podatkov.

(i) Pravica zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov: Kot določa veljavna zakonodaja o varstvu podatkov imate pravico pridobiti od nas potrditev ali se osebni podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne in če je tako, zahtevate dostop do osebnih podatkov. Informacije o dostopu vključujejo – med drugim – namene obdelave, kategorije zadevnih osebnih podatkov in prejemnike ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti. Vendar to ni absolutna pravica in interesi drugih posameznikov lahko omejujejo vašo pravico do dostopa.

Prav tako imate pravico do brezplačne pridobitve kopije osebnih podatkov, ki so v obdelavi. Za dodatne kopije, ki jih zahtevate lahko zaračunamo razumno pristojbino na podlagi administrativnih stroškov.

(ii) Pravica zahtevati popravek: Kot določa veljavna zakonodaja o varstvu podatkov imate pravico zahtevati od nas popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami. Odvisno od namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov tudi s podajo dopolnilne izjave.

(iii) Pravica zahtevati izbris (pravica do pozabe): Kot določa veljavna zakonodaja o varstvu podatkov imate pravico zahtevati od nas izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas mi pa bomo morda prisiljeni te osebne podatke izbrisati.

(iv) Pravica zahtevati omejitev obdelave: Kot določa veljavna zakonodaja o varstvu podatkov imate pravico zahtevati od nas in morda smo dolžni omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov. V tem primeru bodo zadevni osebni podatki označeni in jih lahko obdelujemo samo za določene namene.

(v) Pravica do zahteve prenosljivosti podatkov: Kot določa veljavna zakonodaja o varstvu podatkov imate pravico prejeti osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki ter imate pravico do posreduje te osebne podatke drugemu subjektu brez naših ovir, kjer se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi in ​​temelji na privolitvi v skladu s čl. 6(1)(a) GDPR ali na pogodbo v skladu s čl. 6(1)(b) GDPR.

 

(vi) Pravica do ugovora:

V določenih okoliščinah imate pravico, da na podlagi razlogov, ki se nanašajo na vašo posebno situacijo kadarkoli ugovarjate naši obdelavi vaših osebnih podatkov in od nas se zahtevate, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več. Takšna pravica do ugovora velja zlasti, če zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke za namene profiliranja, da bi bolje razumeli vaše interese za naše izdelke in storitve ali za nekatere vrste neposrednega trženja.

Če imate pravico do ugovora in če to pravico uveljavljate, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali za te namene. To pravico lahko uveljavljate tako, da nas kontaktirate, kot je navedeno v razdelku 9 spodaj.

Takšna pravica do ugovora morda ne obstaja zlasti, če je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izvedbo korakov pred sklenitvijo pogodbe ali za izvedbo že sklenjene pogodbe.

 

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na nas kot je navedeno v razdelku 9 spodaj. Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov v zadevni državi članici (npr. kraju, kjer prebivate, delate ali domnevne kršitve GDPR).

 

6. Piškotki in druge tehnologije sledenja

Ta spletna stran uporablja piškotke in druge tehnologije sledenja. Za dodatne informacije obiščite naš pravilnik o piškotkih.

 

7. Prijave za delo

Za delovno mesto v podjetju Transcom se lahko prijavite prek naše strani o poklicih ali prek drugih spletnih mest tretjih oseb, družbenih medijev ali zaposlitvenih portalov.

Dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov v postopku prijave najdete v našem Obvestilu prijaviteljem o obdelavi podatkov.

 

8. Družbeni mediji

Transcom ohranja spletno prisotnost v družbenih medijih za komuniciranje s strankami, potencialnimi kandidati in drugimi zainteresiranimi stranmi ter jih obvešča o naših izdelkih in storitvah ter prostih delovnih mestih.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov med postopkom prijave najdete v našem obvestilu o varstvu podatkov družbenih medijev.

 

 

9. Vprašanja in kontaktni podatki

Če imate kakršnakoli vprašanja o tem obvestilu ali če želite uveljavljati svoje pravice kot je navedeno zgoraj v razdelku 5, nas kontaktirajte na Communications@transcom.com

Transcom WorldWide AB
Pošta: PO Box 45033, SE-104 30 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 (0)8 120 800 80

Pooblaščenca za varstvo podatkov skupine Transcom lahko kontaktirate na:

ISiCO Datenschutz GmbH
z.Hd. DPO Transcom
Am Hamburger Bahnhof 4 10557 Berlin, Germany
DPO@transcom.com