ОДРЖЛИВОСТ h

Креираме трајна промена

Ние сме глобален бизнис. А со тоа доаѓаат и големи одговорности. Затоа, додека секојдневно се грижиме за нашите клиенти и нивните клиенти, ние внимаваме сите да имаат придобивка од таа грижа.

Рамка за одржливост усогласена со нашата основна дејност.

Во Transcom, ние сакаме да создадеме позитивна, трајна промена за планетата, нејзините луѓе и заедниците каде што работиме. Нашата стратегија е развиена од нашата анализа на мегатрендовите и нивното влијание врз Transcom, ризиците, проценката на материјалноста, тековниот ангажман со засегнатите страни, глобалните рамки за одржливост како што се 10-те принципи на Глобалниот договор на ОН, Целите за одржлив развој на Обединетите нации и усогласувањето со нашата основна дејност.

Личен развој.

Нашите луѓе се наше сè. Затоа, правиме сè што можеме активно да го поттикнеме и поддржиме нашиот талент во нивните сегашни улоги - и нивните идни кариери.

Инклузија & диверзитет

Еднаквите можности и различноста во сите сфери на нашиот бизнис не се поле за штиклирање. Тоа е правилната работа да се направи.

Ангажман на заедницата.

Transcom е низ целиот свет. Што и да правите, ќе видите како придонесуваме за моќта на локалните заедници, преку активно вложување за еднаквост, можности и одржливост.

Животна средина и клима.

Позитивното влијание што го имаме врз бизнисот на Вашите клиенти не треба да биде на сметка на ништо друго. Нашето размислување, дејствување и работа целат кон намалување и ублажување на нашето негативно влијание врз животната средина.

Деловна етика.

Знаејќи дека нашите постапки, интеракции, активности и одлуки се вкоренети во одговорноста и она што е правилно значи дека гордо стоиме зад успехот на секој клиент со кој работиме.

Безбедност & приватност

Не се само клиентите и нивните клиенти кои ни веруваат. Нашите вработени, а и самите клиенти, ни ги доверуваат нивните податоци, а ние го чуваме интегритетот и приватноста со најголема почит.

Преземете го и прочитајте го Извештајот за одржливост на Transcom за 2022 година.