Tim izvršnih rukovodilaca

Jonas Dahlberg

Predsednik i glavni direktor
Pročitaj više

Travis Coates

Glavni operativni direktor (COO) and CEO, AAPAC
Čitaj više

Snejana Koleva

Glavna finansijska direktorka
Proičitaj više
Emma Crowe - Chief People Officer

Emma Crowe

Glavna službenica za ljudske resurse
Pročitaj više
Sandra Kujundžic Draškovic - CIO

Sandra Kujundžić Drašković

Glavni informacioni direktor (CIO)
Čitaj više

Robert Kresing

CEO, EMEA
Čitaj više

Oliver Cook

Glavni komercijalni direktor
Čitaj više

Upravni odbor

Fredrik Cappelen

Predsednik nadzornog odbora
Pročitaj više

Mattias Holmström

Izabran u Upravni odbor 2017
Čitaj više

Donald Hicks

Izabran u Upravni odbor 2021
Čitaj više

Alfred von Platen

U odbor je izabran 2018
Čitaj više

Brent J. Welch

U odbor je izabran 2020
Čitaj više

Christine Timmins Barry

U odbor je izabrana 2022
Read more

Herman Korsgaard

U odbor je izabran 2022
Read more

Započnimo nešto sjajno.